Regulamentul Campaniei BrosNor 2021

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
BROSNOR 2021 "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor"
PERIOADA 1 IUNIE 2021 - 30 IULIE 2021


1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara BROSNOR 2021 "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" ("Campania") este organizata si desfasurata de catre GAZNER CRISTESCU CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, ( denumita in continuare "Organizatorul"), PFA din Romania, cu sediul in Soseaua Colentina nr. 89, Bloc 88, scara A, Etaj 6, Ap. 28, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.F40/1194/2019, cod unic de inregistrare 41185062, denumita in continuare, "Organizator".

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul GAZNER CRISTESCU CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ( denumita in continuare "Agenţia").

1.3. Website-urile Campaniei vor fi realizate si operate de GAZNER CRISTESCU CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, ( denumita in continuare "Agentia Online").

1.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (sau "Regulamentul").

1.5. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul shop.brosnor.com si www.brosnor.com . De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator pe intreaga durata a Campaniei, prin e-mail la concurs@brosnor.com sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior

2. TEMEIUL LEGAL

Campania de activare este organizata in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

3. DESFASURAREA SI DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada: 1 Iunie 2021, ora 00:00:00 – 30 Iulie 2021 inclusiv, ora 23:59:59 ( denumita in continuare "Perioada Campaniei") 

4. CREATIILE PARTICIPANTE

4. 1 Creatiile participante la Campanie, denumite in continuare "Creatii Promotionale" sunt TOATE Creatiile active care se gasesc pe shop.brosnor.com, aflate in promotii sau  nu, cu exceptia vouchere-lor si a celor din Categoria BrosNor Media.

4.2 Ambalajele promotionale aferente Creatiilor  Promotionale vor putea fi identificate prin etichete specifice atasate fiecarei Creatii BrosNor.

4.3 "BrosNor DeLuxe" este marca inregistrata a GAZNER CRISTESCU CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cu varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inscrierii in campanie, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i. prepusii angajaţi ai Organizatorului, ai Agentiei, precum si rudele de gradul I ale acestora ( copii, parinti ), rudele de gradul II ( frati/surori ) si afinii acestora;

ii. prepusii colaboratori precum si rudele de gradul I ale acestora ( copii,parinti ), rudele de gradul II ( frati/surori ) si afinii acestora;

iii. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani. Premiile nu se pot oferi minorilor ( persoanelor care nu au varsta legala de 18 ani ), chiar daca parinţii işi dau acordul.

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

5.5. Participarea la aceasta Campanie implica cunoaşterea şi acceptarea integrala, expresa şi neechivoca a prezentului Regulament.

6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Acel client care achizitioneaza creatii promotionale in perioada 1 Iunie 2021 - 30 Iulie 2021 in valoare minima de 300 RON din shop.bronor.com ( la care se adaga taxe de livrare in cazul achizitionarilor din magazilor on-line ), sau de la sediul Organizatorului ( magazinul fizic BrosNor ) se inscrie in Campanie in momentul achizitionarii creatiilor promotionale si identifica in interiorul creatiei achizitionate un cartonas cu sintagma "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" va fi denumit "castigator". Pe tot parcursul perioadei de desfasurare a campaniei, un cumparator poate revendica un singur cartonas, daca face dovada acesuia.

6.2 Clientii care achizitioneaza creatii promotionale in perioada 1 Iunie 2021 - 30 Iulie 2021 in valoare minima de 300 RON din shop.bronor.com ( la care se adaga taxe de livrare in cazul achizitionarilor din magazilor on-line ), sau de la sediul Organizatorului ( magazinul fizic BrosNor ), se inscriu in Campanie in momentul achizitionarii creatiilor promotionale si identifica in interiorul creatiei achizitionate un cartonas cu sintagma "VOUCHER"  vor fi denumiti "potentiali castigatori".  Pe tot parcursul perioadei de desfasurare a campaniei, un cumparator poate revendica un numar limitat de cartonase, daca face dovada acesuia.

Cuparatorul este limitat in a revendica un numar maxim de 1 premiu reprezentat prin cartonas castigator. Astfel, o singura persoana poate revendica maxim 1 premiu, identificat prin mesajul  "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" sau  "VOUCHER", tiparit pe cartonasul din interiorul creatiilor promotionale participante, incepand cu data de 1 iunie 2021 si pana la  30 iulie 2021 inclusiv, ora 23:59:59. 

Pentru revendicarea premiului, persoana participanta trebuie sa sune la numarul de infoline 0726493514, apartinand retelei mobile Vodafone. Tariful de apelare al acestui numar este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat. Programul este de Luni pana Vineri in intervalul orar 11:00 - 20:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Numarul de infoline alocat va fi prezent pe ambalajul creatiei participante. Pentru fiecare apel realizat, participantul va suporta costul acestuia conform tarifelor prestate de companiile de telefonie fixa si mobila.

6.3 Conditiile de acordare a premiilor sunt urmatoarele:

- clientul trebuie sa achizitioneze creatii promotionale participante la campanie si sa identifice in interiorul creatiei achizitionate un cartonas cu sintagma "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" sau  "VOUCHER" ;

- sa pastreze cartonasul pe care este mentionat premiul;

- sa sune la numarul de infoline in perioada desfasurarii campaniei;

- participantul castigator sa nu se regaseasca in una din situatiile de incompatibilitate, conform sectiunii 5;

- fiecare revendicare este considerata valida doar in momentul verificarii fizice a cartonasului castigator la sediul agentiei;

- un premiu alocat unei Creatii Promotionale, permite revendicarea in Campanie o singura data. Orice incercare de revendicare in Campanie prin folosirea aceluasi cartonas castigator utilizat anterior pentru o alta revendicare prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.

Pentru acordarea/inmanarea premiilor, Organizatorul va solicita participantilor la Campanie, prin formularul de inscriere, urmatoarele date: Nume, Prenume, Numar de Telefon, adresa de livrare in vederea ridicarii cartonasului castigator, adresa de email. Acordarea premiilor este condiţionata de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovada a acordarii premiilor. Daca adresa de la care urmeaza sa fie ridicat cartonasul in original este diferita fate de adresa folosita in formularul de inscriere, aceasta va fi comunicata Organizatoului de catre participantul in cauza, prin intermediul e-mail-ului sau prin intermediul sms-ului. In cazul in care vreunul dintre participantii in cauza nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, refuza nemotivat sau nu este in masura sa prezinte dovada detinerii in original a cartonasului Creatiei Promotionale cu sintagma "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" sau  "VOUCHER" descoperit, sau refuza sa ofere datele mai sus mentionate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din concurs, urmand a fi validat numai cel care face dovada efectiva a detinerii cartonasului cu premiul mentionat anterior si ofera datele cerute de catre Organizator.

6.4 Inscrierea in Campanie:

Un client care a achizitionat creatii promotionale in perioada 1 Iunie 2021 - 30 Iulie 2021 in valoare minima de 300 RON din shop.bronor.com ( la care se adaga taxe de livrare in cazul achizitionarilor din magazinul on-line ), sau de la sediul Organizatorului ( magazinul fizic BrosNor ), pentru a participa la Campania "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor"  trebuie sa se inscrie in Campanie. In momentul achizitionarii creatiei promotionale, clientul trebuie sa furnizeze un numar de telefon mobil valid, pe care il foloseste.

Dupa ce cumpara creatia promotionala, clientul, va primi pe numarul de telefon, prin sms, un link de inscriere in Campanie. Odata accesat acest link, clientul va trebui sa completeze datele din formularul on-line pus la dispozitie de catre Organizator: datele personale (nume, prenume, numarul telefon) precum si adresa completa (oras, judet, localitate, strada, numar, cod postal).

Daca clientul nu s-a inscris in Campanie dar a gasit un Cartonas, acesta nu poate revendica Premiul, pana nu se inscrie in Campanie. Refuzul de a se inscrie in Campanie, atrage dupa sine invalidarea participantului castigator si excluderea acestuia din Campanie.

7. PREMIILE

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii in interiorul creatiei:

1 Premiu in valoare unitara de 1500 RON, constand  intr-un sejur pentru doua  persoane, pe litoralul romanesc, la Costinesti, intr-un hotel de 3 stele, la MALUL MARII, fara transport si masa in perioada 15 august 2021 - 10 septembrie 2021;

5 Premii in valoare unitara de 200 RON, constand  in Vouchere EMAG pentru cumparaturi.

Valoarea neta comerciala totala a Premiilor din Campanie este de 2500 RON.

7.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a cere schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici nu au dreptul sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

8. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Premiile campaniei  "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor"  vor putea fi revendicate pe intreaga durata a Campaniei: 1 Iunie 2021 - 30 Iulie 2021 inclusiv. Orice incercare de revendicare dupa aceasta data, nu va fi luata in calcul de catre Organizator.

8.2. Premiul va fi acordat sub conditia respectarii conditiilor prevazute la sectiunea 6.

Nefurnizarea datelor precizate la art. 6.3 da dreptul Organizatorului sa nu acorde premiul.

8.3. Acordarea Premiilor in interiorul creatiei se va efectua prin intermediul canalelor electronice, respectiv la adresa de e-mail furnizata de catre participantul castigator care revendica cartonasul castigator.

8.4. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa vreun consumator ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci Campania nu poate fi validata.

8.5 Numarul minim necesar de participanti in vederea validarii Campaniei trebuie sa insumeze 50 ( cincizeci ) de clienti validati ca inscrisi in Campanie.

8.6 Premiile invalidate de la participantii care nu au corespuns conditiilor prezentului Regulament al Campaniei, se reintroduc in Campanie.

8.7 Numele si prenumele castigatorilor premiilor acordate vor fi publicate pe www.brosnor.com si shop.brosnor.com la sectiunea aferenta Campaniei, in termen de 15 zile lucratoare din momentul validarii castigatorilor.

8.8 Acordarea Premiilor in interiorul creatiei se va efectua exclusiv apeland numarul de infoline 0726493514 aflat pe eticheta/ambalajul creatiilor participante la campanie, pe baza cartonasului care contine inscriptionat exclusiv sintagma  "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" sau  "VOUCHER";

8.9 Pentru revendicarea si intrarea in posesie a unui premiu in interiorul creatiei, castigatorul trebuie sa sune la numarul de infoline alocat, program luni-vineri 11:00 - 20:00 si sa transmita operatorului toate datele cerute conform cu aliniatul 6.3. Dupa finalizarea conversatiei si verificarea faptului ca potentialul castigator este inscris in Campanie, acesta, va primi pe numarul de telefon, prin sms, confirmarea preliminara a validarii acestuia ca potential castigator.

8.10 Agentia va trimite la adresa indicata de potentialul castigator curierul pentru ridicarea cartonasului castigator.

8.11 Ulterior ridicarii cartonasului castigator, acesta va ajunge in posesia agentiei care va verifica validitatea cartonasului castigator BrosNor. Dupa verificarea fizica a cartonasului castigator, agentia va transmite Premiul in format electronic, prin e-mail-ul indicat de catre castigator cat si un sms de validare completa.

8.12 Castigatorii vor intra in posesia premiului in maximum 15 zile lucratoare de la data validarii complete a cartonasului castigator. Premiile sunt nominale si nu pot fi instrainate catre terte persoane.

9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campania de activare, toti castigatorii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea participantilor.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de revendicare a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de

aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

ERORI SI CARTONASE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor cartonase care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori, sau, fara limitare orice alt tip de modificari ale cartonaselor, sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si revendicarile in afara Etapei de revendicare, nu vor fi luate in considerare de Organizator.

10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniei "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" din perioada 1 Iunie 2021 - 30 Iulie 2021, sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal - Titlul IV „Impozitul pe Venit”, Cap.VIII - ”Venituri din premii si din jocuri de noroc”, daca este cazul.

12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majora*, inclusiv in cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţa Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament şi care impiedica partea sau parţile sa-şi indeplineasca obligaţiile contractuale, exonereaza de raspundere Organizatorul, pe durata de existenţa a cazului de Forţa Majora, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a Romaniei. Daca o situaţie de forţa majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, impiedica sau intarzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1634 Codul Civil. In cazul in care invoca forţa majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, in termen de 2 ( doua ) zile lucratoare de la apariţia cazului de forţa majora.

De asemenea, Organizatorul nu este responsabil de modificarile legislative in privinta turismului si agrementului in perioada data. Cumparatorul care se retrage din Campanie, pierde orice drept la participarea in Campanie.

13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente material, de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: concurs@brosnor.com in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, republicata.


Organizator,

GAZNER CRISTESCU CRISTINA PFAAnexa 1 la Regulamentul Campaniei Publicitare
BrosNor 2021 "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care GAZNER CRISTESCU CRISTINA PFA prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor"

1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

(a) pentru participantii in campanie: nume, prenume, numar de telefon, adresa completa in vederea ridicarii CARTONASELOR. Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, validarea castigatorului campaniei, alocarea premiului, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt prelucrate in vederea validarii castigatorilor campaniei.

(b) pentru castigatori premiilor in valoare comerciala neta de de 2500 RON: nume, prenume, numar de telefon, adresa completa, adresa de mail. Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului.

(c) Datele referitoare la persoanele care nu au castigat un premiu sunt stocate de GAZNER CRISTESCU CRISTINA PFA timp de 2 ani, iar datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 5 ani.

(d) Pentru participanti se prelucreaza, prin intermediul site-ului, o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza interactiunile fiecarui participant cu site-ul shop.brosnor.com si www.brosnor.com si supusa unei note de informare distincte disponibile in site-uri

1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

2.Temeiul prelucrarii

Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale iar ale castigatorilor si in temeiul legii, avand in vedere obligatiile sale pentru indeplinirea prevederilor legale fiscale.

3. Destinatarii datelor prelucrate

3.1 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" descrise individual la Sectiunea 1 articolele 1.1, 1.2 si 1.3 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului GAZNER CRISTESCU CRISTINA PFA.

3.2 In afara acestora, GAZNER CRISTESCU CRISTINA PFA mai poate dezvalui datele  (in masura strict necesara ) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre BrosNor. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop ( in special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor ). Furnizorii de servicii BrosNor sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la BrosNor.

3.3 Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice Europene (ZEE).

3.4 In afara celor de mai sus, datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege ( de exemplu, raportari de premii ). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.

3.5 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.

3.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

 4. Drepturile clientilor participanti la Campanie in legatura cu prelucrarea datelor personale

4.1 Participantii la campania promotionala "CASTIGA VACANTA din POSETA cu BrosNor" au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos;

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

• contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;

• prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale;

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale;

• aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

(e) Dreptul la portabilitate: Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale ( pe care ni le-ati furnizat ) unei alte organizatii. Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:

• Va prelucram datele personale cu mijloace automate;

• Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;

• datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra;

• transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane ( care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer ). Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;

• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice;

• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime.


Organizator,

GAZNER CRISTESCU CRISTINA PFA